Dom > Vijesti > Sadržaj

Protiveksplozijska metoda za pumpu tečnog kiseonika generatora dušika

Jul 17, 2018

1. Prije pokretanja hlađenja pumpe za tečni kisik , ispušni ventil treba biti otvoren. Vrhunski generator dušika je povezan sa labirintom dušika sobne temperature na 10-20 minuta. S jedne strane, pogon za kisik se odvaja, a brtvilo se vraća zajedno da bi se vratilo na normalnu temperaturu. razdaljina;


2. Okrećući se, nakon što utvrdite da nema greške, uključite crpku, obratite pažnju na stabilnost ulaznog pritiska pumpe za generator dušika. Ako se adsorpcioni azot za pritisak pod pritiskom njiše ili se izlazni tlak ne poveća, može doći do kavitacije, potrebno je otvoriti pumpu. Tijelo ispušnog ventila, nastavite hlađenje pumpe za tekući kisik, tlak je stabilan, a tlak brtvenog plina viši od tlaka prije zatvaranja tlaka od 01005? 0101 MPa;


3. U zaptivenom plinovodu najprije podesite stroj za proizvodnju dušika na odgovarajući tlak, a zatim otvorite ulazne i izlazne ventile pumpe za hlađenje tekućeg kisika u pumpi. Tlak zaptivnog plina mora biti veći od ulaznog pritiska za 0105 biliona. Tata.