Dom > Vijesti > Sadržaj

Industrijski generator kiseonika

Feb 21, 2018

RDO oksgenerator za odvajanje vazduha uglavnom se sastoji od dva punjena adsorpcionom torbom molekularnog sita, pod normalnim temperaturnim uslovima, komprimovanog vazduha kroz filter, pored vode nakon sušenja prečišćavanja u adsorpcionoj kuli, azota iz vazduha u adsorpcionoj kuli, itd. pomoću adsorpcije molekularnog sita i koncentracije kiseonika u gasnoj fazi, iz izvoza u rezervoar za skladištenje kiseonika i adsorpcije molekularnog sita u drugoj kuli dovršena je brzom dekompresijom, pariziranje je sastav adsorpcije, ciklus od dvije kule, može dobiti čistoću kiseonika od 90% ili više jeftine. Automatsko upravljanje ventilom u cijelom sistemu automatski upravlja računar.