Dom > Vijesti > Sadržaj

Šta je načelo malog generatora kisika?

Jul 17, 2018

PSA generator kisika je automatska oprema za odvajanje kisika iz zeolita korištenjem molekularnog sita zeolita kao adsorbensa i korištenjem principa adsorpcije tlaka, smanjenja tlaka i desorpcije za oslobađanje kisika iz zraka i malog generatora kisika . Molekularno sito zeolita je vrsta sfernog zrnatog adsorbensa koji se obrađuje posebnom opremom za obradu kisika tehnologijom prerade pora i ima mikropore na površini i iznutra. Bijela je. Njegov oblik pora omogućava postizanje dinamičkog odvajanja O2 i N2. Odvajanje O2 i N2 molekularnim sitom zeolita temelji se na neznatnoj razlici u kinetičkom promjeru dvaju plinova. Molekul N2 ima bržu brzinu difuzije u mikroporima molekularnog sita zeolita, a molekul O2 ima sporiju brzinu difuzije. Difuzija vode i CO2 u komprimiranom zraku ne razlikuje se puno od dušika. Konačno se molekule kisika obogaćuju iz adsorpcijskog tornja.

Kompletan sustav malog generatora kisika sastoji se od sljedećih komponenti: modul za pročišćavanje komprimiranog zraka, spremnik zraka, uređaj za odvajanje kisika i dušika, spremnik kisika; ako treba napuniti cilindar, na kraju su instalirani pojačivač kisika i uređaj za punjenje.